Välkommen till Hopp och tro!

Med en stark övertygelse om att varje människa, organisation, förening eller företag behöver ha ett hopp och en tro, tar Cissi Glittvik sig an vardagen och hanteringen av verklighetens spännande frågeställningar.

Varmt välkommen att inspireras tillsammans med Cissi!
Inspiratör, föreläsare och författare.
På gång

2 april kl 18.00

Välkommen till Betlehemskyrkan där nyskrivna "livssånger" med text av Cissi Glittvik och musik av Svenne Johansson framförs.

4 april kl 17.30

Välkommen till retreat i Flatåskyrkan, tankar med Cissi Glittvik, tystnad och stillhet. Kostnad 100 kr. Anmälan.

Läs mer >>

5 april kl 16.30

Personalutveckling, del två av tre, förskolepersonal.